Saturday, July 28

some kind of interrogation.

Interrogations. I just went through it awhile ago. Ok, I was expecting my tita to come on over. She texted me awhile ago. But, sadly, what I did not expect was them staying a bit longer and then, starting to blurt out questions at me. SO basically, the conversations went like this:

Tita:Ang kalat naman ng bahay.
Moi:Naglalaro po kasi si Anton.[bro ko.]
Tita:(fiddles with my BIO project)Nasaan ako dito?
Moi:Nandyan po kayo sa right side.
Tita:E, bakit kami lang? Nasaan na yung iba?
Moi:Selcted few lang naman daw po kailangan.
Tita:Anong ginagawa mo? nagffriendster ka ba?
Moi:Hindi na po. Nagcheck na po kasi ako kanina.
Tita:Patingin nga.
Moi:Ayan po.
Tita:May friendster na pala kayo. Sino naman yang mga yan?[points to commentors]
Moi:classmates ko lang po.
Tito:Patingin nga ng yahoo messenger mo. Marami ka na sigurong kachat. Tinatago mo.
Moi:Wala po. Classmates ko lang yan.

hay. I was so relieved when they finally did get out of the house. Such exasperation.