Monday, November 14

siguro

hindi ko na nakikita
sa mga mata ko
ang dating kasiyahan

hindi ko na napapansin
sa aking paligid
ang dating ikinatutuwa

hindi ko na nararamdaman
sa aking puso
ang dating hinagpis

ngunit bakit hindi ko maiwasan
ang pagsulpot mo
sa aking gunita

hindi ko na nakikita, napapansin o nararamdaman
ang isang katulad mo
pero hindi rin kita malimutan

siguro kahit anong pilit ko.